Vinhuset er markedsleder på engrossalg av vin og brennevin mot HoReCa-markedet i Norge, med kontorer i Bergen og Oslo. Vi er i god vekst, og vil i løpet av 2023 flytte inn i nye lokaler i Vestby, ca en halv times kjøring fra Oslo. Vi har et godt og spennende arbeidsmiljø, og hele vår organisasjon er bygget opp rundt å utvikle gode serviceløsninger for våre kunder og leverandører.

Vinhuset Engros AS ble etablert i 1996, og er en del av ASKO og NorgesGruppen ASA. Vi har som ambisjon å bli en av de tre største aktørene innen salg av drikkevarer i Norge, med god lønnsomhet som basis.

 

 

Noen nøkkeltall.
Vinhuset er markedsleder i HoReCa-markedet med en omsetning på over en milliard. Vi har 27.000 tilgjengelige varelinjer og leverer til 1500 kunder i HoReCa-markedet, 330 Vinmonopol og samarbeider med mer enn 300 importører og produsenter.

 

 

Tydelige mål
Vinhuset har et tydelig mål om å sette en egen standard på effektivitet som 3PL av drikkevarer, kvalitet i forbindelse med spesial- og reservasjonsbestillinger til «vinkjellere», samt serviceløsninger til HoReCa-markedet.

Med basis i disse målene flytter vi til nye fremtidsrettede lokaler i Vestby, styrker vår avdeling for distribusjon mot Vinmonopolet og grossister, samt arbeider med konkrete tiltak for å bli bærekraftige og klimanøytrale.

 

Organisering
For å bedre tilbudet mot våre samarbeidende produsenter, importører og distributører, er vi organisert i to avdelinger. Den ene arbeider med Vinmonopolet og grossistsalg, mens den andre har fokus på kjeder og direktekunder i serveringsmarkedet.

 

 

Vår ambisjon om å bli bærekraftige og klimanøytrale.

Det betyr at vi har fokus på energieffektiviserende tiltak, fornybare og bærekraftige ressurser og nullutslipp innen transport.

Vinhuset skal være i førersetet innenfor disse områdene og vi skal våge å satse – og vi skal være villige til å betale utover hva som er kravet til bedriftsøkonomisk avkastning.

  • Bærekraft innebærer at sosiale, etiske og miljømessige hensyn gjennomsyrer våre beslutninger og at vi har lønnsomhet i Vinhuset.
  • Klimanøytral innebærer at vi har eliminert klimagassutslippene i egen virksomhet.

På vei til klimanøytralitet har Vinhuset klare mål. For å sikre kontinuerlig fokus i alle ledd i organisasjonen skal vi sertifiseres i henhold til ISO 14001 – en miljøstandard som stiller krav til kontinuerlige forbedringer og eksterne revisjoner.

Frem mot 2026 har vi satt oss mål om å oppnå 20% energireduksjon og drift på 100% fornybar energi, nullutslipp på transport ved bruk av el og hydrogen samt biodrivstoff fra bærekraftige kilder og kildesortering på 95% av vårt avfall.

 

 

KONTAKT

OSLO Stormåsan 42 – 1540 Vestby

Tlf - 23 33 57 00

Epost - ordre@vinhuset.no

Epost økonomi - okonomi@vinhuset.no

 

BERGEN Skoltegrunnskaien 1 – 5003 Bergen

Tlf - 55 30 20 00

Epost - bestilling@vinhuset.no

Epost økonomi - okonomi@vinhuset.no

 

Åpningstider:   Man - Fre 08:00-16:00

 

 

ADM. DIR / CEO

Stig W Jørgensen

T: 93 23 91 35
stig@vinhuset.no

 

LEDER BERGEN 

Knut Ivar Børgesen

T: 93 45 35 55
knut@vinhuset.no
 

MARKEDSSJEF

Vidar Klausen

T: 41 12 21 00
vidar@vinhuset.no
 

LOGISTIKKSJEF

Silje Eikrem

T: 90 18 12 95
silje.eikrem@vinhuset.no

 

INNKJØPSSJEF

Petter Røysland

T: 90 64 22 06
petter@vinhuset.no

 

IT-SJEF

Trond Andreassen

T: 90 19 86 26
trond@vinhuset.no

 

ØKONOMISJEF

Lene Birkeland

T: 93 66 40 40
lene@vinhuset.no

 

KAM

Henrik Kay

T: 90 01 90 33
henrik@vinhuset.no