BETINGELSER

 

Alt salg skjer til gjeldende priser og betingelser på leveringsdagen, og kun mot kontant betaling med mindre annet er avtalt. Ved forsinket betaling beregnes 10,75% morarente. Vinhuset benytter factoring.

Salg av alkohol over 2,5 vol.% kan bare skje til de som har fast skjenkebevilling. I de tilfeller bevillingshaver får utvidet bevilling for en bestemt anledning, til å selge f.eks. brennevin, kan dette handles dersom kopi av bevillingen fremlegges. 
 

 

PRISER

Alle priser er inklusive særavgifter og kasserabatt med kr. 5,- pr. fl, men eksklusiv merverdiavgift, fakturagebyr på kr. 30,- og eventuell pant. Merverdiavgift beregnes av vareprisen inkl. særavgifter, men ikke av pant. 

 

PANT OG RETUR

Pant på stålfat faktureres ved levering og krediteres ved retur til Vinhuset.

Pant på boks, pet, keykeg o.l. faktureres ved levering av Vinhuset og returneres i egne avtaler til Infinitum.

  1. Kunden melder seg inn hos Infinitum.no
  2. Kunden bestill plastsekker på infinitum.no.
  3. Tomgodset fylles i plastsekkene
  4. Kunden bestiller henting på infinitum.no
  5. Plastsekkene hentes inne 5 virkedager av Infinitum
  6. Plastsekkene skannes på sporingsetiketten
  7. Panten tilbakebetales to ganger i mnd fra Infinitum til kunden.

https://www.youtube.com/watch?v=I7SiCo7HTJk

Retur av pantefat med innleid transport belastes med kr 1.500.- pr. pall.

 

BESTILLING

Bruk gjerne vår netthandel www.vinhuset.no  brukernavn og passord er tildelt ved registrering av kontoen.  Ikke alt i netthandelen er på lager, under varen ser du om det er en lagervare eller en skaffevare som vi må bestilles. Vi bestiller varer fra alle de store leverandørene flere ganger i uken. Har du spørsmål om når varer kommer inn er det bare å ta kontakt på telefon.

Bestillingsfrister og leveringstider informere vi om for hvert enkelt område/ distrikt.

Bestillinger eller spørsmål om varer kan også sendes på epost til  ordre@vinhuset.no 

Haster det å få levert noe ring oss alltid, vi hjelper deg om vi kan!

Vil dere ringe oss treffes vi på telefon 55 30 20 00/ 23 33 57 00, bestill på den måten som passer best for dere. Vi er her 8-16 mandag til fredag.

Det tas forbehold om årganger og utsolgtsituasjoner fra leverandør.

 

 

 

FRAKT

Betingelser for fri levering i følgende soner

Merk at det er det vi leverer som er grunnlaget for fraktberegning, ikke hva som er bestilt.

Gjeldende satser:

•Der vi kjører med egne biler under 60 fl 0,70cl / 5 kasseprodukter (sider, øl o.l.) kr. 360,-

• Innleid transportør under 120 fl 0,70cl / 10 kasseprodukter (sider, øl o.l.) (Postnr. 0-7999) kr. 720,-

• Innleid transportør under 120 fl 0,70cl / 10 kasseprodukter (sider, øl o.l.) (Postnr. 8000-9999) kr. 1.240, -

• Oppstarts gebyr innleid transport 750,- (sonefrakt)

• Svalbard (under 36 kasser à 12 fl/ kasseprodukter) kr. faktisk kost

 

Tillegg:

• Hastegebyr kr. 450,-

• Bomtur egne biler kr. 360,-

• Bomtur innleid transport kr. faktisk kost

 

 

 

 

RETUR RUTINER

Det er viktig for oss at du som kunde blir vel i varetatt også etter at handelen er gjennomført. Vi har forsøkt å gjøre retur rutinene så enkle som mulig.

Det skal alltid fylles ut et returskjema, som kan fås ved henvendelse til kundesenteret eller lastes ned her: Excel eller PDF

Fyll ut skjema og send dette til: ordre@vinhuset.no. Returforespørsel blir behandlet fortløpende og senest innen 3 virkedager.

Det er viktig med utfyllende informasjon som forespurt på skjema, så vi kan behandle søknaden mest mulig korrekt og effektivt.

Ved godkjent retur skal skjema legges med returvarene og vil bli kreditert etter mottak og kontroll hos Vinhuset AS.

 

RETURBETINGELSER

• All retur skal godkjennes før det evt. returneres 

• Synlig skade, feilplukk, manko, og/eller overtallig må avmerkes på fraktedokument ved varemottak med signatur fra sjåfør. 

• Reklamasjon som ikke ble oppdaget ved varemottak må meldes inn utløpet av første påfølgende virkedag. 

• Kvalitetsavvik på vin må meldes innen 6 mnd etter varen er kjøpt. Unntak vil bli vurdert ved henvendelse. 

• Retur av varer som er feilbestilt av kjøper må være kurant for videresalg, varer vi ikke kan tilbakeføre til lageret tas ikke i retur. 

• For retur av varer feilbestilt av kunde, regnes kr 15,- pr fl i gebyr. 

• For retur av varer feilbestilt av kunde, som kun selges i kasser (24 fl.)/fat, regnes kr 100,- pr kasse/fat i gebyr. 

• Returvarene må sendes Vinhuset innen 14 dg fra godkjent dato, hvis ikke blir reklamasjonen avvist. 
 

  

BEGRENSNINGER/ ANMERKNINGER

Kjøp av øl, vin eller br.vin forutsetter at kunden har fast skjenkebevilling og tilstrekkelig bevilling for de varer som kjøpes. (Ambulerende bevilling godtas ikke). Kunder med bevilling for gruppe 1 og 2 kan i enkelte tilfeller (ved utvidet bevilling til gruppe 3) få kjøpt varer i gruppe 3, mot å fremlegge kopi av utvidet bevilling.

Det tas forbehold om endring i årganger.